تاريخچه هندبال:

هندبال مدرن در اواخر قرن نوزدهم در اسكانديناوي بوجود آمد.

انواع مختلف هندبال تيمي در يونان باستان ، رم و آلمان قرون وسطي به مورد اجرا در مي آمد. هندبال مدرن براي نخسيتن بار در اواخر قرن نوزدهم در دانمارك ، آلمان و سوئد به اجرا در آمد.

در ابتدا براي هندبال از زمين فوتبال رو باز با ابعاد واقعي آن استفاده مي شد. اما محبوبيت اين ورزش ميداني تبديل آن به رشته اي سالني را موجب شد. شكلي از هندبال با هفت بازيكن دریک تيم مورد علاقه اسكاندنياوي ها بود.

هندبال ميداني ابتدا در سال 1936 بعنوان ورزشي المپيكي ظهور نمود اما خيلي زود از مسابقات حذف گرديد. سپس در سال 1972 نوع تغيير يافته و تعديل شده آن به بازيهاي مونيخ بازگشت. چهار سال بعد در سال 1976 هندبال زنان به رقابتهاي مونترال كانادا اضافه شد. يوگوسلاوي نخستين مدال طلاي مردان را تصاحب كرد و پس از آن شوروي سابق فاتح نخستين دوره اين رقابتها در بخش زنان شد.

هندبال در سال 1982 وارد بازيهاي آسيايي دهلي شد و از آن پس يكي از رشته هاي فعال در بازيهاي آسيايي بود.

قوانين هندبال :

بازيكني كه توپ را حمل مي كند تنها مي تواند سه قدم با توپ حركت كند.

زمين هندبال سرپوشيده و به طول 40 و عرض 20 متر مي باشد. بازيكني كه توپ را حمل مي كند تنها مي تواند سه قدم باتوپ حركت كند و نمي تواند از داخل محدوده نيم دايره اي به قطر 6 متر كه در مقابل هر دروازه مشخص شده شوت بزند.

بازيكن با پرش و جداشدن از زمين اقدام به شوت زدن يا گرفتن توپ مي كند. چنانچه مدافعان تيمي به بازيكن مهاجهم تيم مقابل از پشت يا پهلو و يا هر حالتي كه از نظر داور خطر ناك باشد ، ضربه بزند ، پنالتي به تيم مقابل تعلق مي گيرد.

اگر در پايان 60 دقيقه زمان قانوني دو تيم به نتيجه مساوي دست يابند 10 دقيقه وقت اضافي (شامل دو نيمه 5 دقيقه اي) اعمال خواهد شد. چنانچه در پايان 10 دقيقه وقت اضافي نيز نتيجه مساوي به دست بيايد يك وقت اضافه10 دقيقه اي ديگر اعمال مي شود. در پايان وقت اضافي دوم ضربات پنالتي برنده مسابقه را تعيين مي كند. برد در هر مسابقه 2 امتياز ، تساوي 1 امتياز و باخت بدون امتياز خواهد بود.