سه شنبه 13 خرداد 1399, Tuesday 2 June 2020, مصادف با 10 شوال 1441
فرم مشخصات اعضاء و داوطلبان ورزشی
 1. مشخصات فردی
 2. نام*
  ورودی نامعتبر
 3. نام خانوادگی*
  ورودی نامعتبر
 4. نام پدر*
  ورودی نامعتبر
 5. شماره شناسنامه
  ورودی نامعتبر
 6. کد ملی*
  ورودی نامعتبر
 7. جنسیت*

  ورودی نامعتبر
 8. سال تولد*
  ورودی نامعتبر
 9. محل تولد
  ورودی نامعتبر
 10. وضعیت تاهل*

  ورودی نامعتبر
 11. آخرین مدرک و رشته تحصیلی*
  ورودی نامعتبر
 12. نشانی محل سکونت*
  ورودی نامعتبر
 13. نشانی محل کار*
  ورودی نامعتبر
 14. کدپستی
  ورودی نامعتبر
 15. شماره تلفن ثابت
  ورودی نامعتبر
 16. شماره تلفن همراه*
  ورودی نامعتبر
 17. پست الکترونیکی
  ورودی نامعتبر
 18. سوابق ورزشی
 19. آیا در رشته یا رشته های ورزشی خاصی مهارت دارید؟لطفا نام ببرید.
  ورودی نامعتبر
 20. بالاترین سطح قهرمانی
  ورودی نامعتبر
 21. درجه مربیگری
  ورودی نامعتبر
 22. درجه داوری
  ورودی نامعتبر
 23. شغل ورزشی
  ورودی نامعتبر
 24. در حال حاضر به چه نوع فعالیت ورزشی مشغول هستید؟
  ورودی نامعتبر
 25. چند روز در هفته و هرجلسه چند ساعت ورزش میکنید؟
  ورودی نامعتبر
 26. آیا تمایل به شرکت در همایش های ورزشی دارید؟*

  ورودی نامعتبر
 27. در صورتیکه پاسخ شما به سوال قبلی بله است تمایل به شرکت در چه همایشهایی را دارید؟
  ورودی نامعتبر
 28. آیا دوچرخه دارید؟*

  ورودی نامعتبر
 29. سوابق علمی
 30. لطفا سوابق علمی خود از جمله سوابق پژوهشی ، المپیادها ،جشنواره ها و یا ثبت اختراعات را شرح دهید:
  ورودی نامعتبر
 31. در کدامیک از موارد زیر فعالیت داشته اید؟
  ورودی نامعتبر
 32. لطفا سوابق هنری اجتماعی و فرهنگی خود را شرح دهید:
  ورودی نامعتبر
 33. نحوه همکاری خود را به ترتیب اولویت مشخص نمایید.*  ورودی نامعتبر
 34. توضیح نوع همکاری
  ورودی نامعتبر
 35. در صورتیکه مواردی غیر از آنچه در این فرم ذکر گردید را در نظر دارید لطفا مطرح نمایید
  ورودی نامعتبر