به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان همایش راهکارهای پیشگیری ازاعتیاد به مواد مخدرونحوه مواجه با معتادان به همت اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان ویژه مربیان ومسئولان هیاتهای ورزشی برگزارشد

در این همایش که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل سرای ورزشکاران برگزارشد 60نفر از مربیان ومسئولان هیاتهای ورزشی اصفهان حضور داشتند

قبل از برگزاری این همایش حسین زیبایی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان در این زمینه گفت :هدف ما از برگزاری این دوره هاآگاه ساختن مربیان وورزشکاران با آثار سوءمصرف موادمخدر میباشد متاسفانه با ورود مواد صنعتی که به صورتهای مختلف توسط سودا گران مرگ تولید وتوزیع میشود و به دلیل عدم آموزش مربیان ، به باشگاههای ورزشی هم رسوخ پیدا کرده و هیچ یک از جوانان ما از خطرات این مواد اگاه نیستند در مقابل این آسیب جدی اجتماعی آگاهی ندارند این دوره ها دردستور کار اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان قرارگرفته است.

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان گفت در تلاشیم در اینده دوره اثار مضرات استفاده از قلیان را برگزار نماییم وامیدواریم بتوانیم سلسله جلسات مبارزه با مواد مخدر واشنایی با آثار سوءدخانیات ویژه خانواده ها ، مربیان ورزشکاران را به صورت مستمر برگزارنماییم

استاد این جلسه طاهری زاده کارشناس مبارزه با مواد مخدرنیروی انتظامی بود