برگزاری دومین دوره آموزشی تخصصی تیراندازی باکمان (ویژه ورزشکاران )

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان دوره ای آموزشی تخصصی تیراندازی با کمان به مربیگری منصور کردی مربی و مدرس فدراسیون تیراندازی باکمان ویژه ورزشکاران (ریکرو و کامپوند در مجموعه ورزشی تختی برگزار نمود.در این دوره که به صورت اردوی یک روزه از ساعت 9صبح آغازو تا ساعت 16 به طول انجامید تعدادی از ورزشکاران (6خانم و 1آقا) زیر نظر این مربی تکنیک های قهرمانی را تمرین کردند.لازم به ذکر است این دوره به صورت ماهیانه یک جلسه برگزار می گردد.

.