يكشنبه 6 اسفند 1396, Sunday 25 February 2018, مصادف با 9 جمادی‌الثانی 1439
قاسم علی رحیمی با رای اعضا مجمع رئیس هیات بیماران خاص و پیوند اعضاءاستان شد.