جسم انسان بدون ورزش، ضعيف و لاغر و بى‌قدرت خواهد بود. هرکسى باشيد، هرچه بنيه‌ى قوى و نيرومند داشته باشيد، اگر ورزش نکرديد و خورديد و خوابيديد، بدن ضعيف مى‌ماند؛ شکى در اين نيست. همچنانى که اگر ورزش نکنيد، بدن شما آن رشد لازم را نمى‌کند، زيباييهايى هم دارد که ورزش آنها را آشکار خواهد کرد؛ بدون ورزش نمى‌شود. روح شما هم عيناً همين‌طور است. بدون ورزش، بدون تمرين و رياضت، ممکن نيست شما قوى بشويد.