محور های کنگره

1-عوامل موثر بر گرایش زنان به اعتیاد شامل :

نقش مردان ،گروه های همتا،بیماری های روحی،جسمی و روانی ،مهاجرت و شهر نشینی،رسانه های جمعی،

ظاهر آرایی،نگرش مثبت به انواع مواد اعتیاد آور و...

2-عوامل موثر در پیشگیری از اعتیاد زنان شامل:

معنویت مذهب و آموزه های دینی ،نشاط اجتماعی و سلامت روانی،ورزش و فعالیت های جایگزین،CBOهاو...

 

 

علاقه مندان می توانند تا 15 بهمن ماه 1391 نسبت به ارسال مقالات خود بر اساس محور های فوق اقدام نمایند

 

 

 

آدرس دبیر خانه

اصفهان -خیابان چهار باغ بالا -بن بست پاسارگاد-دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان

شماره تماس:03116662630

پایگاه الکترونیکی:WWW.MOKHADER_es.ir