با توجه به اینکه یکی از اهداف کمی اداره کل ورزش و جوانان  استان و شهرستان اصفهان  پرکردن اوقات فراقت سالمندان و بازنشستگان می باشد و خوشبختانه  طرح ورزش سالمندان  که از سال 1390آغاز شده ، در سطح استان و شهرستان اصفهان  با اقبال عمومی  روبرو بوده است. لذا به منظور توسعه و تعمیم پایگاهها در شهر اصفهان، در آن مرکز ورزشی نیز پایگاه ورزش برا ی قشر فوق  زیر نظر مربیان فعالیت خود را آغاز نماید.

شرایط :

1-  افراد مورد نظر گروه سنی 60  سال به بالا خواهندبود.

2- افراد مورد نظر  بایستی به اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان مراجعه و با ارائه کارت ملی، فتوکپی شناسنامه،3 قطعه عکس 4*3 کارت های ویژه شناسایی بنام ایشان صادر خواهد شد.

3- افراد مورد نظر بایستی فرم های ویژه معاینات را تکمیل و پس از معاینات لازم و تایید پزشک به پایگاه ورزش مراجعه نمایند.

4 - افراد مورد نظر با پرداخت حق بیمه سالیانه تحت پوشش بیمه  پزشکی ورزشی قرار می گیرند.

5 - افراد مورد نظر زیر نظر مربیان آمادگی جسمانی  با رعایت کلیه ظوابط ورزشی فعالیت نمایند.

6 - افراد مورد نظر طبق ضوابط تعیین شده بابت تامین دستمزد مربیان ماهیانه مبلغ پنجاه هزار ریال به حساب هیات ورزشهای همگانی شهرستان اصفهان واریز و دستمزد مربیان براساس درصد تعیین شده پرداخت خواهد شد.

7- افراد مخورد نظر باپرداخت مبلغ 30000 ریال برای هر جلسه از مزایای صدور کارت استخر بهره مند خواهند شد.

8 - لذا شایسته است وصول نامه و آمادگی خود را اعلام و از هرگونه اقدام این اداره را مطلع فرمایند و در صورت لزوم با آقای شاهپری (تلفن: 09133156975) تماس حاصل فرمایند./