بدینوسیله به آگاهی کلیه خانواده های محترم ساکن در استان اصفهان می رساند آموزش فوتبال و یا هر فعالیت مربوط به فوتبال می بایست توسط افراد مجرب و مورد تائید و دارای مجوز از هیات فوتبال صورت پذیرد.لذا از کلیه عزیزان درخواست می شود در زمان ثبت نام فرزندان خود در مدارس فوتبال و یا سایر اماکن آموزشی تحت عنوان استعدادیابی ، آکادمی و کانون ، به این موضوع توجه کرده و از داشتن پروانه فعالیت صادره از سوی هیات فوتبال استان اصفهان اطمینان حاصل نمایند .جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن های 35-2303034 واحدپایه و جوانان هیات فوتبال تماس حاصل فرمائید.

 

شهروندان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از امکانات ، درجه و مبالغ مدارس فوتبال و فوتسال با تلفن های 35-2303034 واحدپایه و جوانان هیات فوتبال تماس حاصل فرمائید

 

نام مدیر درجه آدرس
ریف مسعود صالحی 5 ستاره 180000 ورزشگاه انقلاب دروازه شیراز 09133000191
سپاهان محمدیاوری 5 ستاره 180000 ورزشگاه آب منطقه ای مشتاق 09133131082
پرسپولیس امیرحسین بنده کریم 5 ستاره 180000 ورزشگاه توپ خانه 44 سه راه فرح آباد 09131193333
پریس اصغر نوحی 5 ستاره 180000 ورزشگاه کارگران چهارباغ بالا 09131193443
علم و عمل کمیل زارعان 3 ستاره 120000 ورزشگاه بابوکان خیابان امام خمینی 09138009001
نمونه اصفهان محمد ساعدی 3 ستاره 120000 ورزشگاه مخابرات خیابان امام خمینی 09132034212
آذران رضا ابراهیمی 3 ستاره 120000 ورزشگاه عاشق آباد خیابان امام خمینی عاشق آباد 09356085286
امیدنوین اسپهان علی شاهنگ فرد 3 ستاره 120000 ورزشگاه پاس سپاهان شهر 09139598172
نقش جهان رضاعلی شریفی 3 ستاره 120000 ورزشگاه مدرس خیابان امام خمینی 09138143343
سوان ارامنه وازگن آندریاسیان 2 ستاره 100000 ورزشگاه ارامنه خیابان حکیم نظامی 09133130105
جاوید نو سیدامیر موسوی 3 ستاره 120000 ورزشگاه مدرس خیابان امام خمینی 09139130489