کاتا تیمی

مقام اول :دیانا هوشنگی، زهرا رضازاده، روژینا قاسمی

مقام دوم: یلدا عابدی، فرناز عادلی، پرنیا محمدی

رده سنی امید

کاتا انفرادی

مقام سوم : تینا شعبانی

به مربیگری سرکار خانم جعفری

رده  سنی نونهالان

کاتا تیمی نونهالان

  مقام سوم تینا فتاحی،یکتا داوری و مطهره احمدیان

 به مربیگری فرناز رواخواه