به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان کارگاه آموزش مهارتهای زندگی باشعار(ورزشکار، مهمان ماست) برگزار گردید .

این کارگاه که با تدریس قربانی برگزار شد درراستای هدفمندی وتدوین آینده برای قهرمانان وافتخارآفرینان بانوی فوتسال همراه باوالدین آنان با رویکرد فرهنگی ورزشی در پیشبرد اهداف عالی ورزش میباشد درآیین افتتاح این دوره زهراکویری مسئول ورزش بانوان شهرستان اصفهان ضمن عرض خیرمقدم شرکت کنندگان، ازرییس ونایب رییس هیات فوتبال شهرستان اصفهان، جهت همکاری درامربرگزاری این دوره تشکرنمود وی در ادامه افزود این اداره درراستای تعالی سازی فعالیت های قهرمانی همراه بازندگی فردی واجتماعی قهرمانان وافتخارآفرینان درهیات های مختلف ورزشی بارویکرد آموزش مهارتهای زندگی قصد دارد الگوهای مناسبی هم درحوزه ورزش وهم درحوزه اجتماعی به جامعه معرفی نماید ودرهمین راستا کارگاه های اخلاق مداری ورزشی وسمینارهای متعدد براساس تقویم ورزشی وآموزشی این اداره برگزار خواهیم نمود.

شایان ذکر است این دوره از طرف امور بانوان اداه ورزش و جوانان با همکاری هیات فوتبال شهرستان اصفهان برگزار شد .