مسابقات شطرنج سریع ماهیانه شهرستان اصفهان - فروردین 1398

🔹 چهارشنبه 28 فروردین ماه 1398

🔹 اصفهان ورزشگاه تختی سالن شطرنج

🔹 ثبت نام به صورت پیامک به شماره 09137979386 - صراف نیا

photo ۲۰۱۹ ۰۴ ۱۰ ۱۰ ۲۸ ۴۱