دیدارنوروزی رییس واعضاءهیات فوتبال شهرستان با مجیدرحیمی زاده رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان ،امروز جعفری رییس هیات فوتبال شهرستان اصفهان به همراه اعضاءاین هیات ومسئولین کمیته های مختلف هیات فوتبال شهرستان اصفهان با مجیدرحیمی زاده دیدار نمودند ،دراین دیدار جعفری رییس هیات فوتبال شهرستان اصفهان گزارش مبسوطیاز فعالیت های این هیات درسال1397 ارائه نمودند. همچنین اعضاء کمیته های مختلف این هیات شرح مختصری از فعالیت های صورت پذیرفته، درسال گذشته را ارائه نمودند. دراین دیداررحیمی زاده نیز از تلاش ها وموفقیت های کسب شده هیات فوتبال درسطح استان وکشوربه نیکی یاد نموده واز همه اعضاء هیات تشکرو قدردانی نمودند. ایشان ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته توسط هیات فوتبال بویژه کسب موفقیت تیم فوتسال بانوان این هیات درمسابقات لیگ دسته دوکشوروراه یابی به مسابقات لیگ دسته ی اول را به نایب رییس هیات بازیکنان وکادرفنی این تیم ،تبریک گفته ودرراستای حضورمقتدرانه این تیم درمسابقات لیگ دسته اول کشور قول همکاری دادند.21042105