در راستای ارج نهادن به مقام ارزشمند شهدا روزگذشته رئیس هیات کاراته شهرستان اصفهان به همراه تنی چند از پیشکسوتان و مسئولین هیات کاراته خوراسگان و مسئول کمیته فرهنگی هیات با خانواده شهید عباس طحانی و شهید اعتباری دیدار کردند.