پس از برگزاری آخرین مرحله اردو انتخابی کاراته کارگران کشور عباس شیردم از شهرستان اصفهان در وزن -60 کیلوگرم بزرگسالان به عضویت تیم ملی کاراته کارگران کشور جهت اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا درآمد .