خوش باش كه قلب شيعه شادست امروزكارها،همه بر وفق مرادست امروزدرهاى بهشت آرزو باز شده

چون روز ولادت جواد است امروزمیلاد باسعادت امام جواد (ع)برشما مبارک باد.