پیکرپیشکسوت ارزنده دوومیدانی درمجموعه ورزشی تختی تشییع گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان، پیکرمرحوم محمدجعفرامامی رییس اسبق هیات دوومیدانی استان اصفهان وازپیشکسوتان ارزنده این رشته بردوش جامعه ورزش اصفهان ازمحل مجموعه ورزشی تختی وبه سمت باغ رضوان ،قطعه نام آوران تشییع گردید .

مرحوم محمدجعفرامامی بیش ازیک دهه به عنوان رییس هیات دوومیدانی استان اصفهان خدمات ارزنده ای راجهت کشف استعدادهای ورزشی وحمایت از آنان جهت حضوردررقابت های کشوری نمود.دراین مراسم که باحضورجامعه ورزش وپیشکسوتان استان اصفهان، برگزارگردید .مجیدرحیمی زاده به همراه پرسنل این اداره درمراسم حضورداشتند

روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان این ضایعه رابه خانواده آن مرحوم وجامعه ورزش استان اصفهان تسلیت عرض می نماید.