المپیاد فرهنگی ورزشی همگانی شهرستان اصفهان باشعارهمه برنده ایم همراه با مراسم حمل مشعل این مسابقات برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان روزپنجشنبه 25بهمن ماه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به همت اداره ورزش وجوانان وهمکاری هیاتهای ورزشی همگانی بسکتبال ،فوتبال ،انجمن های ورزشی ،دوچرخه سواری ،اسکیت وچوگان شهرستان اصفهان ، مسابقات ورزشی همگانی در 8رشته دارت ،طناب کشی ،طناب زنی ،شوت بسکتبال ،ضربه پنالتی هدفمند ،داژبال ووالیبال سه نفره وروپایی درمجموعه های ورزشی تختی ،خیبر اصفهان ،وسالن آزادگان شهرهرند برگزارگردید.قبل ازبرگزاری این رویدادمشعل این مسابقات ازمحل میدان انقلاب به سمت میدان امام حسین ودرادامه مسیر به مجموعه ورزشی تختی حمل گردید .دربرگزاری مراسم حمل مشعل هیاتهای دوچرخه سواری،چوگان واسکیت شهرستان اصفهان همکاری نمودند.درادامه این مراسم پس ازورود مشعل به محل مسابقات توسط رییس اداره ورزش وجوانان ورییس هیات ورزش های همگانی شهرستان اصفهان اهداف برگزاری این رویدادرا برای شرکت کنندگان وهمراهان تیم های حاضردرمسابقات تبیین نمودند.پس ازمراسم افتتاحیه تیم های شرکت کننده در این رقابتها باشعار همه برنده ایم رقابتهارا درسطح کیفی مناسب زیر نظر کمیته های اجرایی مسابقات برگزارنمودند.