مراسم حمل مشعل المپیاد ورزش همگانی شهرستان اصفهان ازمیدان انقلاب به سمت مجموعه ورزشی تختی برگزارمی گردد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان،این اداره درنظردارد باهمکاری هیاتهای ورزشی شهرستان اصفهان نسبت به برگزاری دومین المپیاد ورزشی همگانی باحمل مشعل درآیتم های زیردردوبخش بانوان وآقایان درروزپنج شنبه مورخ 25/11/97 ساعت 9صبح اقدام نماید.

پنالتی هدفمندفوتبال شوت بسکتبال روپایی-دارت-طناب زنی والیبال سه نفره وداژبال