مسابقات اسنوبرد قهرمانی شهرستان اصفهان سه شنبه ۱۶بهمن ماه در پیست اسکی فریدونشهر با حضور رمضانی رییس هیات اسکی شهرستان اصفهان حسینی دبیر وخانم جلالی نایب رییس هیات و شفیعی مسول کمیته اسنوبرد شهرستان اصفهان برگزار شد ونتایج زیر حاصل گردید

رده پیشکسوتان:

امید صابریان

بردیا خیاطان

اسماعیل محمدشفیعی

در قسمت بزرگسالان:

امیدبهرامی

مجتبی مکتوبیان

جعفر مصیبی

ودر قسمت بانوان، نیز سحر رستمیان موفق به کسب مقام اول گردید

این مسابقات را علیرضا عزیزی بعنوان سرداور و آیدین اتحاد بعنوان داور استارت وامید صابریان بعنوان مسول مسابقات قضاوت می کردند

در پایان به نفرات برتر حکم ومدال قهرمانی اعطا گردید.