نتایج مسابقات اسنوبرد شهرستان اصفهان به میزبانی هیات اسکی استان در پیست فریدونشهر

    

رده سنی نونهالان:                                

نفر اول:خانم رومینا مستانی                

نفر اول:آقای سینا انصاری                    

رده سنی جوانان:                                

نفر اول :خانم سیده پریان حسینی        

                 نفر دوم:خانم سارا جاودان        

رده سنی جوانان:                                

نفر اول: ایمان یسلیانی                        

نفر دوم: محمد رحیمی                        

                   رده سنی بزرگسالان:                            

نفر اول: آقای مسعود یسلیانی            

نفر دوم: آقای رضا براتی                      

نفر سوم : آقای علی گوگونانی              

رده سنی بزرگسالان:                            

نفر اول :خانم سحر رستمیان                

نفر دوم :عاطفه جدیدی                      

رده سنی نوجوانان:                              

نفر اول:آقای مازیار اصلانی                  

نفر دوم:آقای محمد حسن باتوانی        

نفر سوم :آقای علی باتوانی                  

رده سنی پیشکسوتان:                          

نفر اول :آقای امید صابریان                

نفر دوم :آقای بردیا خیاطیان                

نفر سوم : محمد اسماعیل شفیعی