دکتر امیری فرماندار شهرستان اصفهان با حضور در هیات فوتبال شهرشتان اصفهان از این هیات بازدید و ایام الله دهه فجر را به اعضای هیات تبریک گفت

وی همچنین سمت جدید جعفر جعفری هرندی سرپرست هیات هیات را به ایشان تبریک و حرکت رو به جلوی فوتبال شهرستان اصفهان را از ایشان خواستار شد

فرماندار در ادامه بیان کرد ما نیز در این راه با هیات فوتبال شهرستان اصفهان همراه خواهیم بود.