کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از هیات فوتبال شهرستان اصفهان بازدید کرد

وی در این بازدید خاطر نشان کرد فوتبال تنها ورزشی است که به دغدغه مردم بدل شده شما باید تمام تلاش خود را در جهت پیشرفت این ورزش مهم انجام دهید

وی همچنین بیان کرد در این راه هیات فوتبال شهرستان اصفهان را تنها نخواهد گذاشت