برگزاری مسابقات قهرمانی اسنوبرد شهرستان اصفهان ،ویژه آقایان وبانوان

زمان مسابقه :16بهمن ماه 1397 ساعات 9:30 صبح

مکان:پیست اسکی فریدون شهر مارپیچ بزرگ

مدارک ثبت نام :

همراه داشتن اصل کارت شناسایی ،همراه داشتن کارت بیمه ورزشی ،داشتن هلمت

بااهداءحکم ومدال قهرمانی