برگزاری مراسم اختتامیه لیگ کاراته بانوان اصفهان روزپنجشنبه مورخ 20 دی ماه ازساعت 9الی 11صبح درمحل آمفی تئاتر شرکت برق اصفهان به میزبانی هیات کاراته شهرستان اصفهان