برگزاری دوره داوری درجه ۳ اسکی الپاین و اسنوبرد در سال ۹۷ در استان اصفهان با همکاری هیات اسکی شهرستان اصفهان ، در پیست فریدونشهر اصفهان ، عزیزی مسئول کمیته داوری استان ۰۹۱۳۱۲۹۸۵۸۰