مسابقه شطرنج سریع هفتگی دی ماه 1397،زمان برگزاری روز چهارشنبه 26 دی ماه ،-محل برگزاری ورزشگاه تختی سالن شطرنج

سریع - 10 دقیقه و 5 ثانیه فیشر ،ثبت نام از طریق سایت شهرستان یا ارسال پیامک به شماره 09137979386 صراف نیا