مسابقه شطرنج سریع ریتد بانوان به مناسبت دهه  مبارک فجر -، بهمن ماه 1397 ،زمان چهارشنبه 3 بهمن ماه 1397 ،-محل برگزاری ورزشگاه تختی سالن شطرنج

ریتد-سریع-10 دقیقه و 5 ثانیه فیشر، ثبت نام فقط از طریق سایت هیات شطرنج شهرستان اصفهان