به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، مسابقات دوومیدانی آقایان شهرستان اصفهان به مناسبت هفته تربیت بدنی ورزش و ورزش، در سه مرحله برگزار می شود که مراحل نخست و دوم مرحله در رشته های دو 60 ، 100,400,800,1500 متر ، پرتاب توپ و پرش طول به میزبانی جرقویه سفلی برگزار گردید.

مرحله نخست:

نونهالان:

دو 60 متر:1-ابوالفضل عرب مختاری 2-محمد مهدی جمشیدی 3-عرفان سلیمانی

دو 800 متر: 1-مهران جهانگرد 2-محمد مهدی صادقی 3- عرفان سلیمانی

پرش طول: 1-عرفان سلیمانی 2- محمد مهدی جمشیدی 3- محمد مهدی صادقی

پرتاب توپ: 1-امیرحسین منصوری 2-محمد مهدی جمشیدی 3-احمدرضا شفیعی

نوجوانان:

دو 100 متر: 1-پویا دلواریان 2-علی صادقی 3-فاضل عرب صالحی

دو 400 متر: 1- پویا دلواریان 2-عادل حاتمی 3-سیدحسین فاطمی

پرش طول: 1- عادل حاتمی 2- سیدحسین فاطمی 3-محمد حسین زاده

دو 1500 متر:1- علی صادقی 2-ابراهیم کوه گرد 3- فاضل عرب صالحی

مرحله دوم:

دو 60 متر: 1-محمد عرب جعفری 2-عرفان سلیمانی 3-مهدی عرب صالحی

دو 800 متر:1-مهران جهانگرد 2-اسماعیل بربط 3-امیرحسین عرب صالحی

دو 1500 متر: 1-علی عرب جعفری 2-سیدعلیرضا فاطمی 3-امیرمحمد رشیدی

پرش طول: 1- عرفان سلیمانی 2- اسماعیل بربط 3- مهدی عرب صالحی

پرتاب وزنه: 1-محمد جواد عرب مومنی 2-سروش بربط 3-سید علیرضا فاطمی

مرحله سوم و پایانی این رقابت ها روز جمعه 11 آبان ماه ساعت 10 صبح در مجموعه ورزشی انقلاب اصفهان برگزار خواهد شد.