به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، مسعود تابش تابش بعد از چند ماه فعالیت به عنوان سرپرست باشگاه سپاهان در نهایت با نظر مثبت بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان و اعضای هیئت مدیره باشگاه، بعنوان مدیرعامل رسمی باشگاه سپاهان منصوب شد .