به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، نشست ساماندهی هیات های ورزشی شهرستان اصفهان با حضور علیرضا امینآزاده معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مجید رحیمی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، کریمی و محسن تابش فر مسئول حراست و مسئول حوزه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد. در این جلسه مجید رحیمی زاده پیرامون مشکلات پیشروی هیات های ورزشی شهرستان اصفهان نکاتی را ارائه نمود.