به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، در لیست نهایی نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در ازبکستان که مورد تایید اعضای شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری کشور قرار گرفت ، نام سه وزنه بردار جوان و نوجوان از استان اصفهان نیز در ترکیب اصلی تیم های ملی کشور ثبت شد. بر این اساس رسول معتمدی در دسته ۹۴kg وعارف خاکی در دسته ۸۵ kg وزنه برداران سده شهرستان لنجان در رده جوانان و عباس فخرزارع دردسته ۶۹ kg نوجوانان ازشهرستان اصفهان در ترکیب اصلی تیم های ملی جوانان و نوجوانان کشور قرار گرفتند.