به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، نتایج دور دوم و سوم مسابقات فوتسال نونهالان دهه فجر  شهر رهنان جام همدلی و همبستگی اعلام شد:

مکان: سالن شهدای رهنان

شهدای رهنان ب 6 _ شهدای رهنان ج 0

آسمان 7 _ شهدای رهنان د1

درخشان 1 _ میثاق ج 2

میثاق د 0 _ دارالقرآن 7

امیرالمؤمنین 0 _ جامعه القرآن 6

میثاق ج  10 _ شهدای رهنان د 0

میثاق ه 0 _ شهدای رهنان الف 5

میثاق ب 1_ صاحب الزمان 0

درخشان  3 _ شهدای رهنان د 0

میثاق الف  2_ شهدای رهنان ج 0  

دارالقرآن2_ امیرالمؤمنین 2

میثاق د 0 _ جامعه القرآن 3

مسابقات جام فجر۹۶ شهر ورزنه :

شهدای ورزنه ۱-اصفهان پرده ۱۰

نگین شرق ۱-فروشگاه ترنج ۱

پاکیزه مرغ ۱۱-پیروکسی ۰

بازی معوقه هفته اول مسابقات لیگ فوتبال امید شهرستان اصفهان:

 برآن نوین4 -تک ستاره شرق 1

بازی های معوقه هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال شهرستان اصفهان:

 شهدای جاجا 6 ... پدیده مهر رهنان 0

تک ستاره براآن 1- امید کاوه 1