به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، مسابقات دارت کارمندان بانوی ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در ورزشگاه تختی اصفهان برگزار شد که مریم زمانیان از اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینی شهر به مقام قهرمانی رسید، فهیمه اصفهانیان از اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان دوم شد و عزت عبائیان از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در جایگاه سوم ایستاد.