به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، هیات تنیس روی میز شهرستان اصفهان در نظر دارد به مناسبت ایام الله دهه فجر یک دوره مسابقه تشویقی جوانان دختر در تاریخ 27 بهمن ماه درآکادمی تنیس روی میز طغرلیان برگزار کند.

 ۱-شرکت کنندگان باید از۷۸/۱۰/۱۱به بالا باشند

۲-شرکت کنندگان باید  کارت بیمه ورزشی وشناسنامه همراه داشته باشند

۳-ورودی مسابقه ۱۵۰۰۰۰هزار ریال میباشد که باید نقدا به سرداور پرداخت گردد

۴-به نفرات اول تاسوم جوائز نقدی اهدا میگردد

۵-ثبت نام صبح روز مسابقه ازساعت ۸:۳۰الی ۹صبح میباشد وشروع مسابقه ازساعت ۹:۳۰دقیقه میباشد

۶-شرکت در مسابقه برای کلیه بازیکنان استان آزاد میباشد

7-آدرس سالن مسابقه خیابان مولوی .چهارراه پوریای ولی .ورزشگاه اصفهان