به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، کارگاه نقش هیات های ورزشی و سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه پایدار با حضور رضوانی فرماندار شهرستان اصفهان، محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و مجید رحیمی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار شد.